Bezpieczeństwo

Muzyczny Maluszek to placówka zachowująca europejskie standardy bezpieczeństwa dla szkół i przedszkoli. Dostęp do budynku jest ograniczony. Zarówno budynek jak i teren wokół niego podlegają całodobowej ochronie.

Sale przedszkolne są monitorowane, a obraz z kamer jest nagrywany i archiwizowany dla potrzeb dyrekcji.

W naszej placówce kładziemy szczególny nacisk na ochronę prywatności zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Dokumentacja pedagogiczna i dane osobowe są przechowywane w placówce w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Zdjęcia dzieci są wykonywane za zgodą rodziców i umieszczane na naszej stronie stronie tylko po uzyskaniu na to zgody.

Dzieci z przedszkola mogą być odbierane tylko przez osoby upoważnione pisemnie, pełnoletnie, posiadające przy sobie dokument tożsamości.

Posiadamy własne miejsca parkingowe przed budynkiem.