Zajecia muzyczne

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE prowadzi mgr sztuki Anna Kaczkowska, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział pedagogiczny – kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Liceum muzycznego w klasie fortepianu. Po studiach magisterskich, ukończyła studia podyplomowe z logopedii. Zrealizowała kurs gordonowski „Improwizuję czyli audiuję” we Wrocławiu, dedykowany osobom kierującym edukacją muzyczną małego dziecka od 0 do lat 6, organizowany przez Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona (PTEEG). Jest jednym z nielicznych specjalistów nauczania muzyki według nowatorskiej koncepcji uczenia muzyki profesora Gordona, a także członkiem PTEEG i certyfikowanym instruktorem. W marcu 2014 roku uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Autorską Szkołę Muzyki Allegretto we Wrocławiu. Co roku uczestniczy też w Międzynarodowych Seminariach Gordonowskich.

Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w pracy w tradycyjnych szkołach muzycznych, od kilku lat zajmuje się nauczaniem opartym wyłącznie na założeniach teorii prof. E.Gordona, starając się w indywidualny sposób znaleźć porozumienie z każdym dzieckiem.

Zajęcia umuzykalniające prowadzone w oparciu o metodę prof. Gordona, zakładają stymulowanie rozwoju muzycznego dzieci od najwcześniejszych miesięcy życia, a nawet wcześniej. Prof. Gordon w oparciu o liczne badania dowiódł, że każde dziecko rodzi się z pewnym potencjałem muzycznym, jednak każde rozwija się w indywidualnym tempie, również muzycznym. Poprzez różnorodność skali i rytmów na zajęciach, dzieci osłuchują się z materiałem muzycznym i po pewnym czasie zaczynają go rozumieć. Podstawowym zagadnieniem teorii Gordona jest audiacja, która jest dla muzyki tym, czym myślenie dla mowy. Dlatego też nawiązujemy z każdym z dzieci, znajdujących się na różnych poziomach muzycznych – specyficzny kontakt. Dążymy w swym założeniu do tego, aby dzieci świadomie rozumiały muzykę, a nie tylko ją odtwarzały. Teoria prof. E.Gordona należy do tzw. metod niedyrektywnych i zasadniczo tym się różni od klasycznego podejścia do edukacji, że zostawiamy dziecku czas i miejsce na doświadczenie, porównanie.

Zajęcia umuzykalniające gordonowskie stosowane są również w terapii wspomagania rozwoju mowy, zarówno u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz jako stymulacja rozwoju mowy u maluchów, które dopiero zaczynają swoją przygodę z dźwiękami mowy. Poprzez stosowanie spółgłosek zwartych wybuchowych, w połączeniu z rytmem i pulsem wewnętrznym dziecka tworzymy most do rozwoju mowy.

zajęcia baletowe przedszkole Głogów Małopolski

LEKCJE BALETU

Zajęcia baletowe dla dzieci to podstawowe ćwiczenia taneczne wzbogacone o zabawy, wpływające na równowagę, postawę, zgrabną sylwetkę i wzmocnienie ciała. Taniec klasyczny rozwija koordynację ruchową, ale też wspomaga leczenie wad postawy i płaskostopia podłużnego. Balet kształtuje, usprawnia i wzmacnia ciało. Balet dla dzieci, jak każdy inny rodzaj tańca, uczy płynności ruchów, zręczności, wdzięku, wpływa na poprawienie koncentracji i samodyscypliny oraz zachęca do inwencji twórczej. Zajęcia grupowe mają wpływ na kształtowanie charakteru, np. dzieci zamknięte w sobie pokonują nieśmiałość. Balet uwrażliwia na muzykę, wprowadza w świat piękna.

Zajęcia dodatkowe - odpłatne

LOGORYTMIKA jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno – ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania, ściśle podporządkowanych terapii prowadzonej przez logopedę.

Celem zajęć logorytmicznych jest ukazanie dziecku elementów wspólnych dla wypowiedzi i muzyki takich jak: tempo, rytm, akcent, melodia czy artykulacja.

Ćwiczeniom ruchowym towarzyszy muzyka, która odpowiada za ruch dziecka, reguluje napięcie mięśniowe, wycisza za duże napięcie psychiczne, a w razie potrzeby pobudza dziecko do działania. Poprzez te ćwiczenia kształcona jest u dziecka orientacja kierunkowa, która odgrywa ważną rolę w swobodnym przemieszczaniu się w przestrzeni.

Ćwiczenia słuchowo-ruchowe przygotowują dziecko do różnicowania elementów muzycznych, czyli kształcenia prawidłowej koordynacji słuchowo-ruchowej, stymulują wrażliwość słuchową, uczą odbioru poprawnego wzorca, podawanego przez terapeutę. W ich skład wchodzą ćwiczenia słuchowo-ruchowe-rytmiczne (reakcja ruchowa na na muzykę czy słowo), ćwiczenia dynamiczne i agogoiczne (uczą poczucia tempa, kształtują wyobraźnię słuchową)oraz ćwiczenia rytmiczne (kształtują poczucie rytmu).

Zajęcia prowadzi mgr sztuki Anna Kaczkowska, absolwentka UR, Wydział pedagogiczny – kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Liceum muzycznego w klasie fortepianu. Po studiach magisterskich, ukończyła studia podyplomowe z logopedii.