Program nauczania

Nasi nauczyciele realizują program MEN w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze pozwalające na rozbudzenie wyobraźni, ciekawości oraz zainteresowanie sztuką.

W przedszkolu Muzyczny Maluszek kładziemy nacisk na rozwój sfery społeczno-emocjonalnej u dzieci poprzez bogaty program zajęć muzycznych w ramach czesnego. Projekty muzyczno-artystyczne, komponowanie, rytmika to zajęcia, które zdecydowanie wpływają na samoświadomość dziecka.

Stosowane przez nas metody nauki języka angielskiego pozwalają na mimowolne przyswajanie słownictwa w życiu codziennym.

Nasi podopieczni mają możliwość nauki gry na instrumentach podczas lekcji indywidualnych organizowanych pomiędzy zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w programie przedszkola.

Codziennie prowadzimy zajęcia ruchowe, adaptacyjne, muzyczne i językowe.

Stosujemy zróżnicowane materiały i techniki do doskonalenia zdolności motorycznych dzieci.