Język angielski

W Przedszkolu Muzyczny Maluszek codzienne zajęcia językowe wypełnione są kreatywnymi aktywnościami, dzięki którym dziecko z przyjemnością odkodowuje język angielski.

Metoda odkodowywania języka

Każdy język posiada własny, unikatowy kod językowy. Jest to swoiste równanie matematyczne, które by płynnie posługiwać się językiem należy prawidłowo rozwiązać. Idąc tropem prawidłowego rozwoju mowy na zajęciach z wykorzystaniem metody odkodowywania języka dziecko zaczyna prawidłowo przyswajać a później używać język angielski.

A wszystko to podane jest w atrakcyjnej dla dziecka formie zabawy i okraszone dużą ilością piosenek oraz zabaw muzycznych.

Nie jest to zatem tylko zwykłe osłuchanie się z językiem obcym, czy przyswojenie kilku słówek lub piosenek po angielsku. Dzięki nam dziecko stawia solidny fundament językowy.

Globalne czytanie w języku angielskim (metoda RUN – Repeat Understood Name)

Istotnym elementem metody odkodowywania języka jest wczesna nauka czytania w języku angielskim. Język tworzy się wówczas w umyśle dziecka od słowa przeczytanego do wypowiedzianego – słowo początkowo odczytane przez dziecko jest inspiracją do samodzielnego wypowiedzenia (użycia w komunikacji). Nauka globalnego czytania w języku angielskim jest naśladowaniem etapów nabywania mowy: powtarzania (repeat), rozumienia (understood) oraz nazywania (name), czyli samodzielnego czytania.

Dzięki wczesnej nauce czytania w języku angielskim dziecko:

– uniknie błędów w pisowni wyrazów w języku angielskim

– uczy się czytania ze zrozumieniem

– rozwija język, a co za tym idzie poszerza swój potencjał intelektualny

– odczuwa sukces i wiarę we własne możliwości

– jest świetnie przygotowane do nauki w szkole