PRZEDSZKOLE „MUZYCZNY MALUSZEK”

Przedszkole MUZYCZNO-JĘZYKOWE Głogów Małopolski

AKTUALNOŚCI

Prowadzimy zajęcia oparte na założeniach teorii prof. E.Gordona.

O przedszkolu

Pierwsze niepubliczne przedszkole w Głogowie Małopolskim, w którym kładziemy nacisk na rozwój sfery społeczno-emocjonalnej u dzieci poprzez bogaty program zajęć muzycznych w ramach czesnego. Projekty muzyczno-artystyczne, komponowanie i rytmika to zajęcia, które zdecydowanie wpływają na samoświadomość dziecka. Oprócz zajęć muzycznych nasi nauczyciele realizują program MEN w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze pozwalające na rozbudzenie wyobraźni, ciekawości oraz zainteresowanie sztuką. Prowadzimy zajęcia oparte na założeniach teorii prof. E.Gordona.

Przedszkole dwujęzyczne

Prywatne przedszkole muzyczne i językowe Muzyczny Maluszek Głogów Małopolski to doskonały sposób na naukę na najwyższym poziomie w formie nieustającej zabawy. Stosowane przez nas metody nauki języka angielskiego pozwalają na mimowolne przyswajanie słownictwa w życiu codziennym. Ponadto dwujęzyczność naszej placówki pozwala na stworzenie świetnych warunków adaptacyjnych dla dzieci z zagranicy, które nie mówią jeszcze po polsku. Codziennie prowadzimy zajęcia ruchowe, adaptacyjne, muzyczne i językowe.

Wyróżnia nas jakość i konkurencyjne ceny. Zobacz nasz CENNIK

Trwa nabór na rok szkolny 2017/2018

Do naszego przedszkola przyjmujemy również dzieci, które nie mają zameldowania na terenie gminy Głogów Małopolski.

Od 1 września 2017 r. jesteśmy dla Państwa w godz. 6.30 - 17.30

Zabawa i nauka

Przedszkole Muzyczny Maluszek w Głogowie Małopolskim posiada doskonałe warunki zarówno do zabawy, jak i nauki. Niewątpliwym atutem są duże, przestronne sale, o metrażu znacznie przekraczającym wymagania stawiane tego typu placówkom, doskonale wyposażone sale muzyczne oraz sala ze sceną teatralną.

Kadra

W Przedszkolu Muzyczny Maluszek zatrudniamy tylko osoby, które kochają dzieci, mają własne pasje i potrafią się nimi dzielić. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, w myśl zasady wyrażonej przez Konfucjusza: powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Bezpieczeństwo

Dostęp do budynku jest ograniczony. Zarówno sam budynek, jak i teren wokół niego podlegają całodobowej ochronie. Sale przedszkolne są monitorowane, a obraz z kamer jest nagrywany i archiwizowany dla potrzeb dyrekcji. Kładziemy szczególny nacisk na ochronę prywatności zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

Przygotowanie do szkoły

Przedszkole Muzyczny Maluszek to przede wszystkim bardzo dobre przedszkole. Realizujemy podstawę programową MEN oraz rozszerzony program nauczania, wzbogacony o alternatywne metody i techniki pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Dzieci wymagające szczególnej pomocy mogą liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także opiekę logopedy.

Nauka gry na instrumentach

Dzieci uczęszczające do dwujęzycznego przedszkola Muzyczny Maluszek mają możliwość nauki gry na instrumentach muzycznych podczas lekcji indywidualnych, organizowanych pomiędzy codziennymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w ramach programu przedszkola.

Proponujemy indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach takich jak: keyboard, gitara, flet, perkusja.

Zajęcia prowadzimy w języku polskim i angielskim.

Przedszkole Głogów Młp. muzyczno językowe