Muzyczny Maluszek - Niepubliczne Przedszkole MUZYCZNO-JĘZYKOWE

Muzyczny Maluszek - Niepubliczny Żłobek w Głogowie Młp.

Trwa nabór na rok szkolny 2019/2020

przedszkole językowe głogów małopolski
Język angielski

Codzienne zajęcia językowe w Przedszkolu i Żłobku Muzyczny Maluszek wypełniamy kreatywnymi aktywnościami dzieci pozwalającymi szybko i sprawnie odkodować język angielski.

przedszkole muzyczne głogów małopolski
Zajecia muzyczne

W Przedszkolu i Żłobku Muzyczny Maluszek kładziemy nacisk na rozwój sfery społeczno-emocjonalnej u dzieci. Realizujemy bogaty program zajęć muzycznych w ramach czesnego.

bezpieczenstwo przedszkole glogow malopolski
Bezpieczeństwo

Przedszkole i Żłobek Muzyczny Maluszek to placówki spełniające europejskie standardy bezpieczeństwa dla przedszkoli m.in.: całodobowa ochrona, ograniczony dostęp, monitoring sal.

profilaktyka zdrowia przedskole glogow malopolski
Profilaktyka zdrowia

Codziennie podejmujemy działania ograniczające do minimum możliwość rozprzestrzeniania się chorób oraz realizujemy specjalny program wzmacniania odporności wśród dzieci.

Wyróżnia nas jakość i konkurencyjne ceny.

PRZEDSZKOLE

Pierwsze niepubliczne przedszkole w Głogowie Małopolskim, w którym kładziemy nacisk na rozwój sfery społeczno-emocjonalnej u dzieci poprzez bogaty program zajęć muzycznych w ramach czesnego. Projekty muzyczno-artystyczne, komponowanie i rytmika to zajęcia, które zdecydowanie wpływają na samoświadomość dziecka. Oprócz zajęć muzycznych nasi nauczyciele realizują program MEN w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze pozwalające na rozbudzenie wyobraźni, ciekawości oraz zainteresowanie sztuką. Prowadzimy zajęcia oparte na założeniach teorii prof. E.Gordona.

Zobacz CENNIK przedszkola.

ŻŁOBEK

Niepubliczny żłobek Muzyczny Maluszek w Głogowie Małopolskim to doskonała alternatywa dla żłobków publicznych. Nasza oferta ponad standardowy zakres opieki nad dziećmi poszerzona jest szereg zajęć aktywnie wspomagających rozwój i ekspresję twórczą małego dziecka. Maluszki uczestniczą w zajęciach gimnastycznych, logorytmicznych, rytmicznych, umuzykalniających metodą Gordona. Prowadzimy też  naukę języka angielskiego przez piosenkę oraz muzykoterapię z elementami relaksacji oraz cieszące się dużym zainteresowaniem Maluszków śpiewanie piosenek z żywymi instrumentami.

Zobacz CENNIK żłobka.

Przedszkole Głogów Młp. muzyczno językowe

Prowadzimy zajęcia oparte na założeniach teorii prof. E.Gordona.

Przedszkole dwujęzyczne

Niepubliczne przedszkole muzyczne i językowe Muzyczny Maluszek Głogów Małopolski to doskonały sposób na naukę na najwyższym poziomie w formie nieustającej zabawy. Stosowane przez nas metody nauki języka angielskiego pozwalają na mimowolne przyswajanie słownictwa w życiu codziennym. Ponadto dwujęzyczność naszej placówki pozwala na stworzenie świetnych warunków adaptacyjnych dla dzieci z zagranicy, które nie mówią jeszcze po polsku. Codziennie prowadzimy zajęcia ruchowe, adaptacyjne, muzyczne i językowe.

Do przedszkola i żłobka przyjmujemy również dzieci, które nie mają zameldowania na terenie gminy Głogów Małopolski.

Jesteśmy dla Państwa w godz. 6.30 - 17.30. Pracujemy także przez całe wakacje.

Zabawa i nauka

Przedszkole i Żłobek Muzyczny Maluszek w Głogowie Małopolskim posiada doskonałe warunki zarówno do zabawy, jak i nauki. Niewątpliwym atutem są duże, przestronne sale, o metrażu znacznie przekraczającym wymagania stawiane tego typu placówkom, doskonale wyposażone sale muzyczne oraz sala ze sceną teatralną.

Kadra

W przedszkolu i żłobku Muzyczny Maluszek zatrudniamy tylko osoby, które kochają dzieci, mają własne pasje i potrafią się nimi dzielić. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, w myśl zasady wyrażonej przez Konfucjusza: powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Bezpieczeństwo

Dostęp do budynku jest ograniczony. Zarówno sam budynek, jak i teren wokół niego podlegają całodobowej ochronie. Sale przedszkolne są monitorowane, a obraz z kamer jest nagrywany i archiwizowany dla potrzeb dyrekcji. Kładziemy szczególny nacisk na ochronę prywatności zarówno dzieci, jak i ich rodziców.

Przygotowanie do szkoły

Przedszkole Muzyczny Maluszek to przede wszystkim bardzo dobre przedszkole. Realizujemy podstawę programową MEN oraz rozszerzony program nauczania, wzbogacony o alternatywne metody i techniki pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Dzieci wymagające szczególnej pomocy mogą liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także opiekę logopedy.

Nauka gry na instrumentach

Dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Muzyczny Maluszek mają możliwość nauki gry na instrumentach muzycznych podczas lekcji indywidualnych, organizowanych pomiędzy codziennymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi w ramach programu przedszkola.

Proponujemy indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach takich jak: keyboard, gitara, flet, perkusja.

Zajęcia prowadzimy w języku polskim i angielskim.