Nauczyciele

  • mgr sztuki Anna Kaczkowska, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział pedagogiczny – kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Liceum muzycznego w klasie fortepianu. Po studiach magisterskich, ukończyła studia podyplomowe z logopedii. Zrealizowała kurs gordonowski „Improwizuję czyli audiuję” we Wrocławiu, dedykowany osobom kierującym edukacją muzyczną małego dziecka od 0 do lat 6, organizowany przez Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona (PTEEG). Jest jednym z nielicznych specjalistów nauczania muzyki według nowatorskiej koncepcji uczenia muzyki profesora Gordona, a także członkiem PTEEG i certyfikowanym instruktorem. W marcu 2014 roku uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Autorską Szkołę Muzyki Allegretto we Wrocławiu. Co roku uczestniczy też w Międzynarodowych Seminariach Gordonowskich.
    Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w pracy w tradycyjnych szkołach muzycznych, od kilku lat zajmuje się nauczaniem opartym wyłącznie na założeniach teorii prof. E.Gordona, starając się w indywidualny sposób znaleźć porozumienie z każdym dzieckiem.