Przygotowanie do szkoły

Przedszkole Muzyczny Maluszek to przede wszystkim bardzo dobre przedszkole. Realizujemy podstawę programową MEN oraz rozszerzony program nauczania, wzbogacony o alternatywne metody i techniki pracy wychowawczo-dydaktycznej:

  • Czytanie sylabowe
  • Pedagogika zabawy KLANZA
  • Drama, techniki relaksacyjne
  • Bajki i opowiadania terapeutyczne
  • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborn’e
  • Metoda aktywności ruchowej Karola Orffa
  • Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
  • Metoda edukacji muzycznej wg E. E. Gordona

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej lub eksperymentalnej, bazującej na naturalnej aktywności dziecka. Dzięki małym grupom i opiece doskonałych pedagogów uda nam się osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.

Wszystkie dzieci wymagające szczególnej pomocy mogą liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także opiekę logopedy. Nasi eksperci są dostępni również dla rodziców, zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i warsztatów tematycznych.

Nasze przedszkole to również doskonały wybór dla rodziców, którzy w przyszłości planują zapisanie dziecka do szkoły podstawowej.